Informacje o nas
Zakres działalności
Struktura organizacyjna
Projekty Unijne
Galeria
Zamówienia publiczne
Kontakt
Dokumenty do pobrania
 

bip (5 kB)
 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁODOWICE

UL. KRAKOWSKA 26
42 – 421 WŁODOWICE
TEL: 34/315 30 56
TEL/FAX: 34/317 08 96
NIP 649 230 53 39
REGON 364583502

ue_wiz (22 kB)

Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice 42- 421 Włodowice, ul. Krakowska 16, tel. 34 3153056, http://www..cuw-wlodowice.pl reprezentowana przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: tel. 502740777 lub e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator
5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
7. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
   - osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich    obowiązków służbowych
   - podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność    przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
9. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

2018-05-15

Harmonogram wycieczki do Planetarium w dniu 23.05.2018 w ramach projektu „Program rozwojowy szkół postawowych w gminie Włodowice”Program

07:00 Zbiórka – Włodowice
07:15 Wyjazd Włodowice
07:30 Wyjazd Rudniki
08:45 Przyjazd do Chorzowa
09:00 – 10:30 Zwiedzanie obserwatorium astronomicznego w Planetarium
12:30 Seans w Planetarium
14:30 Zwiedzanie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
16:30 Obiad w restauracji „Osteria”
17:00 Wyjazd w drogę powrotną do Włodowic i Rudnik

Przyjazd do Włodowic i Rudnik i oddanie dzieci pod opiekę rodziców.

Projekt/WYJAZD współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


2018-05-15

Harmonogram wycieczki do Tarnowskich Gór w dniu 24.05.2018 w ramach projektu „Program rozwojowy szkół postawowych w gminie Włodowice”

Program

07:45 Zbiórka – Włodowice
08:00 Wyjazd - Włodowice
08:15 Wyjazd - Rudniki
09:15 Przyjazd do Tarnowskich Gór
09:40 Wejście do zabytkowej kopalni srebra grupa I
10:00 Wejście do zabytkowej kopalni srebra grupa II
11:15 Zwiedzanie skansenu maszyn parowych
12:40 Obiad na terenie kopalni
13:30 Przejazd pod Sztolnię Czarnego Pstrąga
14:00Zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga – przepłynięcie łodziami
16:30 – 17:30 Przyjazd do Włodowic i Rudnik i oddanie dzieci pod opiekę rodziców.

Projekt/WYJAZD współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


2017-06-09

Informacja o dofinansowaniu młodocianych pracowników

Procedura
Instrukcja
Zgłoszenie
Formularz
Wniosek
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

2016-09-14

Rekrutacja do projektu „Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 20.09.201 6. W SEKRETARIACIE SZKOŁY BADŹ BIURZE PROJEKTU - CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁODOWICE UL. KRAKOWSKA 26, 42-421 WŁODOWICE , POKÓJ 24

Deklaracja uczestnictwa
Dane uczestnika
Oświadczenie uczestnika
Regulamin projektuDo otwarcia dokumentów wymagany jest Adobe Acrobat Reader. Do pobrania tutaj.
2016-09-05

Gmina Włodowice/ Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice zapraszają Uczniów/Uczennice z klas I-VI oraz Nauczycieli Szkół Podstawowych z terenu gminy Włodowice (Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z filią w Zdowie; Szkoła Podstawowa w Rudnikach) do udziału w projekcie „Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice”

Więcej informacji>>>


Do otwarcia dokumentów wymagany jest Adobe Acrobat Reader. Do pobrania tutaj.
2016-08-31

Nasza strona internetowa ruszyła. Zapraszamy do regularnych odwiedzin.